Skip to content

Add OneToOneField from Committee to MailingList next to contact email string

This issue does not close an issue. However, it is connected to #134 (closed).

Short description

Op dit moment heeft elke commissie en bestuur verplicht een 'contact email' waarde die kan worden ingevuld door middel van een tekstveld. Deze merge request maakt de volgende veranderingen:

  1. Het tekstveld blijft bestaan maar is niet meer verplicht.
  2. Er komt een veld bij waarmee een MailingList gekoppeld kan worden aan een Committee/Board. Dit veld is OneToOne, wat betekent dat een MailingList maar bij als één Committee het contact e-mailadres kan zijn.
  3. Het nieuwe veld kan ook leeg zijn zodat commissies en besturen die geen contact e-mailadres nodig hebben daar ook niet toe worden verplicht.
Edited by Sébastiaan Versteeg

Merge request reports