Skip to content

Add html entity unescape functionality to event descriptions in the API

Aangezien het description field bij events HTML mag bevatten, kunnen hier ook html entities in zitten, zoals  . Deze fix zet deze om naar normale tekens (na het verwijderen van HTML tags), zodat de ThaliApp de beschrijving normaal kan laten zien.

Merge request reports