Add html entity unescape functionality to event descriptions in the API

Aangezien het description field bij events HTML mag bevatten, kunnen hier ook html entities in zitten, zoals  . Deze fix zet deze om naar normale tekens (na het verwijderen van HTML tags), zodat de ThaliApp de beschrijving normaal kan laten zien.

Merge request reports