Skip to content

Make it possible for a member to be a part of the same committee in different timespans

Sébastiaan Versteeg requested to merge hotfix/committee-memberships into master

Voor deze MR werken de committeememberships als volgt: Een lid kan maar één keer een periode lid zijn (geweest) van een commissie. Daarna kan een lidmaatschap niet meer worden toegevoegd omdat een lid al onderdeel is van de commissie (eigenlijk: was, maar zo werkt de controle niet)

Na deze MR:

  • Als een lid op dit moment onderdeel uitmaakt van een commissie dan kan deze niet nog eens worden toegevoegd aan de commissie als de periode van het toe te voegen lidmaatschap eindigt na now() (en als deze ervoor ligt dan treedt de volgende regel in werking).
  • Als een lid ooit lid was van de commissie in een bepaalde periode dan kan er geen lidmaatschap worden toegevoegd dat overlapt met deze periode.

Merge request reports