Skip to content

Do not send members duplicate emails about their membership

Tom van Bussel requested to merge fix/avoid-duplicate-membership-emails into master

Geen idee of deze bug ook echt voorkomt. Door dat we in de queries voor verlopende lidmaatschappen filteren op user__membership komen gebruikers meerdere keren in het resultaat van de query voor. Door een .distinct() toe te passen komen de gebruikers maar een keer voor.

Edited by Sébastiaan Versteeg

Merge request reports