Skip to content

Photo resize on upload

Sébastiaan Versteeg requested to merge feature/photo-resize-on-upload into master

Dit is wel een goede oplossing, aldus @twiggers. Heb een setting gemaakt van de foto grootte, dus die kunnen we altijd nog aanpassen.

Closes #78 (closed)

Merge request reports