Skip to content

Add education app

Sébastiaan Versteeg requested to merge feature/education into master

Weet niet zeker of ik alles heb, maar t lijkt er wel op:

 • Course Overview
  • View course
   • Download exam
   • Download summary
   • Submit exam
   • Submit summary
 • Book Sale

En natuurlijk het migratiescript.

Ik heb ook wat aanpassingen gemaakt tegenover de huidige implementatie binnen Concrete5. Zo heb ik de course codes als slugs vervangen door id's. Er wordt namelijk gelinkt naar de vakken als hiervan nog examens/samenvattingen van voorkomen bij andere vakken, en zo is het mogelijk dat, omdat ze kunnen worden hergebruikt, de link naar een heel ander vak gaat.

Closes #6 (closed) and #62 (closed)

Merge request reports