Skip to content

Fix urls related to renaming `committees` to `activemembers`

Sébastiaan Versteeg requested to merge fix/committees into master

Lijkt erop dat ik dingen heb gemist of dat merges niet helemaal lekker zijn gegaan.

Merge request reports