🚑 Thalia Website v1.12.2

  • Fix wikilogin API (!673)