:ambulance: Thalia Website v1.16.4

Errors resolved
---------------

* Selection of registration year (!906, !907)

🚑 Thalia Website v1.16.4

Errors resolved

  • Selection of registration year (!906, !907)