Skip to content

Temporarily disable album admin form validator

Tom van Bussel requested to merge 353-content-type-photos into master

Dit is een tijdelijk oplossing voor #353 (closed). Het probleem lijkt te zijn dat de content_type`s die door Windows aangeleverd worden niet kloppen, waardoor de onterecht validator faalt. Deze tijdelijke fix schakelt de validator uit. Indien een verkeerd bestand wordt geüpload komt er nu geen error meer in de form, maar treedt er later een exception op. Zie !406 (merged) voor een permanente oplossing.

Closes #353 (closed)

Merge request reports