Skip to content

Validate uploaded album archives with libmagic

Tom van Bussel requested to merge photos-validate-archive-libmagic into master

Dit is een fatsoenlijke oplossing voor #353 (closed) (in tegenstelling tot !405 (closed)). Deze merge request kan echter nog niet gemerged worden, aangezien Alpine Linux libmagic niet ondersteund, zodra @twiggers dat opgelost heeft kan ie gemerged worden.

Merge request reports